คุณสมบัติส่วนบุคคลของนายหน้า

นายหน้าตัวจริงต้องประสาทดีแน่ ารซื้อขายและดังนั้นการทำงานของการแลกเปลี่ยนทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณภาพทางธุรกิจของ รประมูล,และการทำธุรกรรมหลายพันครั้งต่อวัน,นายหน้าจำจริงโบรกเกอร์ทั้งหมดด้วยหัวใ นการณ์ทั่วไปสำหรับการแลกเปลี่ยนหุ้นรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรากำลังพูดถึงพันดอ บให้กำหนดปรับสำหรับการดูถูกโบรกเกอร์ในจำนวนประมาณ$200 กับการระงับเป็นไปได้ของ

 

ข้อกำหนดคุณสมบัติ

มีข้อกำหนดไม่เข้มงวดสำหรับโบรกเกอร์เกี่ยวกับการศึกษาแต่มีการศึกษาสามารถให้ประ นายหน้าจะต้องเป็นผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความมั่นใจมีทักษะการเจรจาต่อรองความ นายหน้าจะต้องมีคุณภาพเช่นความเป็นกันเอง,ความรับผิดชอบ,ความอดทนความเครียด,ความอดทน,ปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว

ารทำงานที่มีความยืดหยุ่นรายได้ของเขาเป็นร้อยละของการทำธุรกรรมสำหรับการซื้อแ เงินเดือนโดยตรงขึ้นอยู่กับจำนวนการทำธุรกรรมประสบการณ์ในการทำงานและความปร

แน่นอน,กับการแพร่กระจายของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์,ฟังก์ชั่นของโบรกเกอร์มีมากขึ้น